Regelmatig hebben wij te maken met cv-ketel vervanging in appartementen. Hiervoor dient er op een deugdelijke rookgasafvoer aangesloten te worden.

Om verantwoordelijk met veiligheid van de bewoners om te gaan maken wij gebruik van de diensten van De Schachtenwacht. Door de inspectierapportage krijgen we inzicht in de technische staat van de rookgasafvoeren en kunnen wij het bestuur van de VvE een goed advies geven.

We maken regelmatig mee dat de bestaande rookgasafvoer nog jaren mee kan, waardoor deze vervangingsinvestering uitgesteld kan worden.